У новој сезони пажњу усмеравамо ка едукацији грађана о значају спортскомедицинских прегледа, правилне исхране,

Bačka Topola na startu treće sezone активнија србија

Спортско-едукативни пројекат Акттивнија Србија  почетком ове године стиже у Бачку Тополу. Спортисти-професионалци, аматери, рекреативци

17/17