Карате развија спортску самоконтролу и прилагођавање у животу - Активнија Србија