#5 Златибор, Редовним вежбањем до здравља, поручује спортско едукативни прoјекат Активнија Србија - Активнија Србија