На здравље имамо право од рођења, док болест настаје услед немара - Активнија Србија